Sjöröd 2018

Hej kära föräldrar och scouter,

Som ni alla vet så råder just nu totalt eldningsförbud i hela Skåne och Länsstyrelsen har idag utökat det så att det även gäller i våra privata trädgårdar. Detta gör ju naturligtvis att det påverkar Sjöröd och sommarlägret. Lägerledningen gör just nu allt vad de kan för att lösa matfrågan men när vi ledare har velat diskutera risker med tillhörande bedömning får vi inte lägerledningens beslutsunderlag. Med andra ord så känner vi att det är mer än själva maten som oroar oss.

Vi har vår Eva Ljungkvist med som ledare och när hon uttrycker sin oro så lyssnar vi. Eva är brandingenjör och har arbetat operativt i svenska räddningstjänst i Sverige i nästan 30 år. Hon har uttryckt oro vad gäller att samla 2 500 människor på ett område med mycket hög brandrisk och oklart i dagsläget hur en snabb evakuering ska kunna genomföras om det värsta händer. Länsstyrelsen vidhåller att även scoutlägret ska följa totalförbudet för eldning och medger inget undantag.

Lägerledningen har formulerat ett antal åtgärder för att förebygga och minska brandrisken, men vi anser inte att de räcker. Bland annat menar vi att det borde vara totalt rökförbud! Idag har det dessutom varit en gräsbrand bara några mil från Sjöröd vilket inte känns speciellt tryggt och snarare förstärker vår oro.

Vi har därför beslutat oss för att Ljunits scoutkår inte deltar i årets läger. Vi är i kontakt med lägerledningen om pengarna tillbaka men vi har ännu inte fått svar angående detta. Avgiften som ni betalade går direkt till lägret och inte till kåren så vi måste ha ett besked från lägerledningen för regionlägret om återbetalning, vi kan inte göra något själva. Och då de tidigt varit tydliga med att all anmälan är bindande så kan det vara så att avgifterna brinner inne. Vi förstår att detta inte är speciellt roligt när man har betalt dyra pengar men i detta fall känner vi att säkerheten går före.

Vi hoppas att ni förstår vårt beslut! Vi, som ledare, vill inte riskera våra scouters hälsa och inte heller bidra till att riskera andra. Med andra ord vill vi följa den krisplan och värdegrund som kåren har beslutat om sedan tidigare.

Vi förstår att detta inte är kul för scouterna och vi kommer att genomföra någon form av läger för hela kåren vid ett senare skede men får återkomma när vi samlat oss efter det här beslutet.

Har ni frågor om detta och undrar över vårt beslut så hör gärna av er till mig eller till de andra ledarna. Vi tänkte också stå på plats i Snårestad på söndag när vi egentligen skulle åka, för att svara på frågor om ni har några sådana. Så vi är i Snårestad kl 10 på söndag som tidigare meddelats.

Med vänlig hälsning,

Annika, Johan F, Johan W, Gunilla, Eva, Andreas, Totte och Sara