Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Ljunits scoutkår har cirka 55 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi spårar-, upptäckar- och äventyraravdelningar.

 

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla.

 

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande (scoutnet).

Förutom ledarna finns det andra personer, ofta föräldrar, som ibland hjälper till med olika uppgifter.

 

Vår verksamhet styrs av det som står i kårens stadgar. Eftersom det är viktigt med en trygg miljö för våra scouter, ledare och funktionärer har vi även en drogpolicy, en förebyggandeplan och en krisplan. Läs gärna igenom dem!

Stadgar för Ljunits scoutkår 2012

Drogpolicy Ljunits scoutkår

Krisplan Ljunits scoutkår

Förebyggandeplan Ljunits scoutkår