Utbildningen BAS

Ledarutbildning BAS är sammanlagt 9 timmar lång och består av 5 moduler:

  • Scoutprogrammet grund (3 timmar)
  • Scoutrörelsen (0,5 timmar
  • Ledarrollen grund (2,5 timmar)
  • Säkerhet och ansvar (0,5 timmar)
  • Friluftsliv i scouting (2,5 timmar).