Utbildning Treklöver Gilwell

Treklöver Gilwell är scoutrörelsens kvalificerade ledarutbildning. Utbildningen vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst två år och har genomgått Scouternas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen personliga utveckling. Under en längre period får du träffa andra engagerade scoutledare och du har möjlighet att diskutera scoutverksamhet ur nya perspektiv. Du får dessutom en personlig handledare som stöttar dig när du arbetar med utveckling på hemmaplan.