Utbildningen Trygga möten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former.

För att säkerställa att vår egen verksamhet är trygg för barn och unga har Scouterna tagit fram en webbaserad ledarutbildning som heter Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.