Anmälan till Sommarläger 2014

Anmälan kan bara ske via det här formuläret!

Det är för att vi ska vara säkra på att alla uppgifter är korrekta för planering och eventuell krishantering.

Observera att alla måste anmäla sig, både scouter, ledare, funktionärer, tillfälliga övernattare och dagsbesökare som vill få mat under besöket.

 

Anmälan måste vara inne senast 31 maj!

Betala ingenting nu, lägeravgiften kommer att faktureras separat av kåren.