Lena Blomqvist

Sköter hemsidan och skriver protokoll

Titel: Webmaster Sekreterare i styrelsen

E-post: blomqvistlena@hotmail.com

Mobil: 0706-39 60 05