Funktionärer

Här hittar du kontaktuppgifter till personer med olika ansvarsområden i kåren

Isabel Fogelström

Föräldrarepresentant
E-post:

Hjälper dig att prata med ledare och styrelsen

Lukas Svensborn

Webmaster
E-post:

Fixar kårens hemsida

Sara Fryklund

Suppleant i styrelsen (vikarie) Kårutbildare
E-post:

Inspirerar oss att lära oss mer genom Scouternas stora kursutbud

Lampa

Patrik Andersson

Kassör Uthyrningsansvarig
E-post: pa@pmh.se
Mobil:
070-3243894

Har hand om kårens ekonomi och uthyrning av saker

Gunilla Lindqvist

Scoutledare Valberedning
E-post: lindqvist.vasterholmen@telia.com
Mobil:
070-814 63 02

Ser till att alla som vill får en uppgift i kåren

Annika Svensborn

Ordförande Medlemsregistrerare Scoutledare
E-post: A.svensborn@gmail.com
Mobil:
073-535 84 34

Leder kårens arbete

André Jönsson

Revisorsuppleant
E-post: andre2778@hotmail.com

Granskar kårens hantering av pengarna

Ulf Grevillius

Revisor
E-post:

Granskar kårens hantering av pengarna