Blanketter

Anmälningsblankett

Ska fyllas i och lämnas till medlemsregistreraren (Annika) av ledarna när en ny scout börjar.

 

Fotomedgivande blankett

Ska fyllas i av scoutens vårdnadshavare och lämnas till medlemsregistreraren (Annika) av ledarna i början av varje hösttermin.