För ledare

Det ska vara stimulerande, utvecklande och roligt att vara scoutledare i vår kår! Ta chansen att gå en utbildning!

Tänk på att webkursen Trygga Möten är obligatorisk för alla ledare!

 

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

I Scouterna anordnas utbildningar med olika profiler för olika åldrar!

Alla våra utbildningar ger scouten möjlighet till personlig utveckling så att individen och den lokala scoutverksamheten kan stärkas. Scouterna lär dig leda!

Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Det är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ettstödjande och lyssnande ledarskap.

I Skånes tre scoutdistrikt, Nordvästra Skåne, Snapphane och Södra Skåne, har vi en lång och gedigen tradition av utbildning. Utbildning är något av det viktigaste vi kan erbjuda våra medlemmar!

 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.

 

Utbildningssystemet är nytt sedan hösten 2015. Numera erbjuds bland annat kurserna

Ledarutbildning Intro

Ledarutbildning Patrull

Leda scouting

Leda avdelning

Treklöver Gilwell

Redo för naturen -dagtur respektive övernattning

Friluftsledarkurser

 

 

Läs mer om Scouternas utbildningar på hemsidan Arrangemang i Skåne.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. »