Våra regler

Det är viktigt att alla vet vilka regler vi kommit överens om och att alla följer dem. Reglerna är till för att vi ska kunna vara trygga när vi är tillsammans.

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras
  2. En scout är ärlig och pålitlig
  3. En scout är vänlig och hjälpsam
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  5. En scout möter svårigheter med gott humör
  6. En scout lär känna och vårdar naturen
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

Kniv, såg och yxa