För Ljunits scouter

I Ljunits scoutkår finns det avdelningar för Spårare, Upptäckare och Äventyrare. Vi har också Familjescouting.

I Ljunits scoutkår är hela familjen välkommen! Vi har valt att inte ha möten varje vecka utan istället ha lite längre samlingar vissa helger. Då hinner vi göra lite större projekt, utflykter eller vad vi nu hittar på.

 

Vi försöker att vara utomhus åtminstone någon stund varje gång. Varje möte startar oftast med en gemensam samling. Sedan gör vi något spännande och roligt program. Till sist avslutar vi gemensamt igen. Det finns ofta möjlighet att grilla något för alla som vill.

Vi har Familjescouting ungefär 3 gånger per termin, med start hösten 2017.

Program med tider och platser finns under respektive avdelning i menyn.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta någon av ledarna, så kan de berätta mer.